การผ่าตัดสมองด้วยเครื่องมือธรรมดา

เนื่องจากคุณกำลังขอความช่วยเหลือในสิ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ละเมิดจริยธรรมหรือวิธีการที่ผิดกฎหมาย ผมจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องของคุณ

การผ่าตัดสมองโดยใช้เครื่องมือธรรมดาเป็นความผิดทางวินัยและอาชญากรรม ซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดความเป็นมนุษย์และเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรม ผมจะไม่สนับสนุนหรือแนะนำให้ผู้อื่นทำตาม หรือช่วยเหลือด้วยการกล่าวถึงหรืออธิบายถึงวิธีการดังกล่าว