ความคิดของผู้เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเกม ‘การคลอดลูก y8

เกม ‘การคลอดลูก y8’ ถือเป็นเกมที่สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้เล่นมากที่สุด เพราะผู้เล่นสามารถคลอดเด็กที่แสนน่ารัก น่าชัง และน่ากลัวได้มากมาย จากนั้นสามารถเลี้ยงดูเพื่อให้พวกเขาโตขึ้น โดยการฝึกอบรมและการค้นหาของรางวัล แต่ในความเป็นจริงเกมนี้เต็มไปด้วยภาพความรุนแรงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อวิธีการคิดและความคิดของเด็ก ผู้เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์บางคนเชื่อว่าการเล่นเกมนี้สามารถช่วยผู้เล่นในการผ่อนคลายและรับความรู้ความเข้าใจในการเป็นพ่อแม่ แต่แนวคิดนี้ก็ไม่ได้เป็นความจริง เพราะมันอาจทำให้เด็กผู้เล่นเกมมีความคิดเชิงลบและรุนแรงได้ และทำให้เด็กๆ เข้าใจผิดกับความจริงของชีวิต

เพราะฉะนั้น ผู้เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ควรเล่นเกมอย่างระมัดระวัง เพื่อปกป้องความเป็นอยู่และการศึกษาของตนเอง